Avanzus er et internasjonalt konsulentselskap med kontorer i Norge og Nederland.

Vi jobber i skjæringspunktet mellom teknologi og strategisk rådgivning, og bygger digitale produkter og tjenester i langsiktige partnerskap med våre kunder.

Teknologi

Vår teknologiske kompetanse omfatter både programmeringskompetanse og forretningsmessig forståelse for det mulighetsrommet som nettsky-baserte plattformer representerer.


Strategi

Strategiarbeidet må være en kontinuerlig prosess, og vi stiller som sparringpartnere med kompetanse på strategi i møte med rask teknologiutvikling, disruptive endringer og digital bærekraft


Forretningsutvikling

Nye muligheter åpner seg i det teknologiske landskapet, og forretningsutvikling i dag handler i stor grad om å ligge i front ved å utnytte endringene som skjer.