Avanzus leverer konsulenttjenester i skjæringspunktet mellom teknologi og strategi.

Vi er uavhengig av de store konsulentselskapene, og har kontorer i Oslo og Amsterdam.

Teknologi

Vår teknologiske kompetanse omfatter både programmeringskompetanse og forretningsmessig forståelse for det mulighetsrommet som nettsky-baserte plattformer representerer.


Strategi

Strategiarbeidet må være en kontinuerlig prosess, og vi stiller som sparringpartnere med kompetanse på strategi i møte med rask teknologiutvikling, disruptive endringer og digital bærekraft


Forretningsutvikling

Nye muligheter åpner seg i det teknologiske landskapet, og forretningsutvikling i dag handler i stor grad om å ligge i front ved å utnytte endringene som skjer.